Lowlands Mangrove

Mangrove

Lowlands Mangrove

  • Velafbanceret ydelse
  • Mellemstore køer
  • Prima lemmer
Fødselsdato
15.09.2017
aAa kode
513642
Farve
Sortbroget
AI Code
260513
Tyre-ID
NL 660331546
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2
  Flevo Genetics Whatsapp
Delta Magister  Delta Magic
Margreet 100  Molenkamp Bolt
  Margreet 96

NVI Sortbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 65%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
8 11 2.67 684 349

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 69%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,300 0.06 0.15 61 60 391

Management/Sundhed

Yversundhed
108
Celletal
112
Hunlig frugtbarhed
107
Klovsundhed
104
Ketose
102
Malketid
95
Temperament
104
Alder ved 1. kælvning
99
Kælvningsevne
106
Kælvens Livskraft (infl mor.)
106
Persistens 100
Udvikl. fra 1.-3. lakt
101
Kropsvægt
106
Kvietyr
107
Livskraft kalv
103
Robot effektivitet
92
Robot interval
108
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
104
Styrke
104
Yver
103
Lemmer
108
Helhed
108

Størrelse
105
Brystbredde
103
Kropsdybde
103
Malkepræg
103
Huld
101
Krydsretning
101
Krydsbredde
103
Lemmer, bagfra
107
Lemmer, sidestilling
98
Klovhældning
105
Bevægelse
108
Foryver tilhæftning
103
Forpatteplacering
105
Pattelængde
105
Yverdybde
99
Bagyver højde
108
Bagpatteplacering
104
Yverbånd
101