De Leenhorst E-Profit

Fødselsdato
04.10.2017
aAa kode
345216
Farve
Sortbroget
AI Code
261017
Tyre-ID
NL 671732952
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2

E Profit

De Leenhorst E Profit

  • Mange kg fedt og protein
  • Super høje procenter
  • God hunlig frugtbarhed

  Flevo Genetics Whatsapp
Delta Magister  Delta Magic
Ineke 130  Delta Bookem Danno
  Ineke 121


Avlsværdier
Sikkerhed 67%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 9 1.67 430 239

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
315 0.47 0.40 56 48 317

Management/Sundhed

Yversundhed
103
Celletal
107
Hunlig frugtbarhed
104
Klovsundhed
103
Ketose
109
Malketid
97
Temperament
101
Alder ved 1. kælvning
101
Kælvningsevne
103
Kælvens Livskraft (infl mor.)
105
Persistens
101
Udvikl. fra 1.-3. lakt
97
Kropsvægt
102
Kvietyr
102
Livskraft kalv 100
Robot effektivitet
92
Robot interval
102
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
104
Styrke
103
Yver
103
Lemmer
104
Helhed
105

Størrelse 100
Brystbredde
101
Kropsdybde
99
Malkepræg 100
Huld
102
Krydsretning
105
Krydsbredde
102
Lemmer, bagfra
104
Lemmer, sidestilling
96
Klovhældning
104
Bevægelse
105
Foryver tilhæftning
102
Forpatteplacering
105
Pattelængde
99
Yverdybde
99
Bagyver højde
108
Bagpatteplacering
106
Yverbånd
105