De Leenhorst E-Profit

Fødselsdato
04.10.2017
aAa kode
345216
Farve
Sortbroget
AI Code
942059
Tyre-ID
NL 671732952
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2

E Profit

De Leenhorst E Profit

  • Mange kg fedt og protein
  • Super høje procenter
  • God hunlig frugtbarhed

  Flevo Genetics Whatsapp
Delta Magister  Delta Magic
Ineke 130  Delta Bookem Danno
  Ineke 121


Avlsværdier
Sikkerhed 65%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 9 1.88 394 235

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 69%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
376 0.48 0.38 60 48 326

Management/Sundhed

Yversundhed
103
Celletal
107
Hunlig frugtbarhed
104
Klovsundhed
102
Ketose
109
Malketid
97
Temperament
101
Alder ved 1. kælvning
99
Kælvningsevne
103
Kælvens Livskraft (infl mor.)
105
Persistens
102
Udvikl. fra 1.-3. lakt
98
Kropsvægt
102
Kvietyr
101
Livskraft kalv
98
Robot effektivitet
92
Robot interval
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
103
Styrke
103
Yver
103
Lemmer
105
Helhed
106

Størrelse 100
Brystbredde
102
Kropsdybde
99
Malkepræg
101
Huld
102
Krydsretning
104
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
104
Lemmer, sidestilling
96
Klovhældning
104
Bevægelse
106
Foryver tilhæftning
102
Forpatteplacering
105
Pattelængde
99
Yverdybde
99
Bagyver højde
107
Bagpatteplacering
106
Yverbånd
105