Delta Shiner P

Shiner P

Delta Shiner P

  • Polled
  • Stærkt eksteriør og prima ydelse
  • Forbedrer alle sundhedsegnskaber
Fødselsdato
27.12.2018
aAa kode
243156
Farve
Sortbroget
AI Code
261189
Tyre-ID
NL 899567231
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2
  Ocd Rodgers Franchise
S S I Franchise Benz  S S I Mont 8433 10852
Delta Shine P  Bouw Finder
  Delta Suze P

NVI Sortbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 62%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
7 11 2.06 477 267

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,239 0.03 -0.01 56 42 311

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
106
Hunlig frugtbarhed
104
Klovsundhed
105
Ketose
99
Malketid
103
Temperament
106
Alder ved 1. kælvning
104
Kælvningsevne
111
Kælvens Livskraft (infl mor.)
Persistens
106
Udvikl. fra 1.-3. lakt
Kropsvægt
101
Kvietyr
105
Livskraft kalv
103
Robot effektivitet
101
Robot interval
101
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 71%

Krop
104
Styrke
103
Yver
105
Lemmer
105
Helhed
107

Størrelse
110
Brystbredde 100
Kropsdybde
105
Malkepræg
109
Huld
93
Krydsretning
102
Krydsbredde
105
Lemmer, bagfra
105
Lemmer, sidestilling
98
Klovhældning
102
Bevægelse
105
Foryver tilhæftning
102
Forpatteplacering
105
Pattelængde
104
Yverdybde
106
Bagyver højde
105
Bagpatteplacering
106
Yverbånd
107