Delta Paddock PP

Paddock PP

Delta Paddock PP

  • 100% Polled afkom
  • Prima ydelse
  • Sunde køer
  • Stærke lemmer
Fødselsdato
05.01.2019
aAa kode
324156
Farve
Sortbroget
AI Code
261389
Tyre-ID
NL 632593598
Kappa / Beta Casein
AB / A1A2
  Bouw Finder
Delta Sunfit P  Delta Suze P
Delta Pipa P RF  Mars Laurent
  Delta Paulina

NVI Sortbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 61%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
8 10 1.86 548 268

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 70%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
778 0.23 0.11 55 38 283

Management/Sundhed

Yversundhed
105
Celletal
112
Hunlig frugtbarhed
105
Klovsundhed
106
Ketose
107
Malketid
98
Temperament
102
Alder ved 1. kælvning
104
Kælvningsevne
108
Kælvens Livskraft (infl mor.)
103
Persistens
109
Udvikl. fra 1.-3. lakt
102
Kropsvægt 100
Kvietyr
106
Livskraft kalv
102
Robot effektivitet
95
Robot interval
101
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
99
Styrke
101
Yver
103
Lemmer
107
Helhed
105

Størrelse 100
Brystbredde
99
Kropsdybde
99
Malkepræg
101
Huld
99
Krydsretning
99
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
108
Lemmer, sidestilling
97
Klovhældning
101
Bevægelse
107
Foryver tilhæftning
102
Forpatteplacering 100
Pattelængde
98
Yverdybde
104
Bagyver højde
102
Bagpatteplacering 100
Yverbånd
101