Delta Nippon P

Fødselsdato
05.02.2019
aAa kode
234165
Farve
Sortbroget
AI Code
942274
Tyre-ID
NL 916132992
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Nippon P

Delta Nippon P

  • Top for Sundhed og Effektivitet
  • Mellemstore køer
  • Fremragende malke organer
  • NTM 40

  Endco Superhero
Hotspot P  Wil Herz P
Delta Nadine  Vh Bube Bernell
  Delta Nayat


Avlsværdier
Sikkerhed 61%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
9 11 2.10 498 325

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 66%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
947 0.11 0.28 51 60 364

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
108
Hunlig frugtbarhed
109
Klovsundhed
104
Ketose
105
Malketid
103
Temperament
103
Alder ved 1. kælvning
109
Kælvningsevne
108
Kælvens Livskraft (infl mor.)
Persistens
105
Udvikl. fra 1.-3. lakt
102
Kropsvægt 100
Kvietyr
106
Livskraft kalv
108
Robot effektivitet
97
Robot interval
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 69%

Krop
101
Styrke
102
Yver
113
Lemmer
104
Helhed
110

Størrelse
101
Brystbredde
99
Kropsdybde
96
Malkepræg
101
Huld
101
Krydsretning
103
Krydsbredde
102
Lemmer, bagfra
105
Lemmer, sidestilling
97
Klovhældning
101
Bevægelse
105
Foryver tilhæftning
114
Forpatteplacering
105
Pattelængde
98
Yverdybde
116
Bagyver højde
105
Bagpatteplacering
99
Yverbånd
97