Delta Ridge

Fødselsdato
25.10.2019
aAa kode
243156
Farve
Sortbroget
AI Code
942383
Tyre-ID
NL 734971353
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Ridge

Delta Ridge


  Stantons Adorable
Midwolder Martin  Marjon 137
Rietje 1  Double W Ranger
  Rietje 7


Avlsværdier
Sikkerhed 61%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
7 10 2.28 505 294

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 70%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,198 0.09 0.03 60 45 328

Management/Sundhed

Yversundhed
105
Celletal
109
Hunlig frugtbarhed
104
Klovsundhed
107
Ketose
106
Malketid
101
Temperament
106
Alder ved 1. kælvning
102
Kælvningsevne
108
Kælvens Livskraft (infl mor.)
104
Persistens
111
Udvikl. fra 1.-3. lakt
102
Kropsvægt
104
Kvietyr
101
Livskraft kalv
105
Robot effektivitet
99
Robot interval
106
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
102
Styrke
103
Yver
108
Lemmer
108
Helhed
110

Størrelse
99
Brystbredde
103
Kropsdybde
102
Malkepræg
102
Huld
102
Krydsretning
99
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
105
Lemmer, sidestilling
101
Klovhældning
102
Bevægelse
108
Foryver tilhæftning
106
Forpatteplacering
99
Pattelængde 100
Yverdybde
106
Bagyver højde
105
Bagpatteplacering
95
Yverbånd
101