Delta Alumette 4 (Allround-dtr) ejer: Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk

Fødselsdato 16.10.2012 AI Code 259533
aAa kode 432561 Tyre-ID NL 719504158
Farve Rødbroget Kappa / Beta Casein AB / A1A1

Allround

Hedra Allround Red


  Rh Fiction
Riethil Chanel  Dukefarm Burns Charisma
D Alumette 4  Jerudo
  Delta Alana


Avlsværdier
Sikkerhed 88%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
4 9 1.40 342 218

Ydelse
166 Døtre, 133 Bestætninger, Sikkerhed 94%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,104 -0.06 -0.06 44 34 249

Management/Sundhed

Yversundhed
102
Celletal
104
Hunlig frugtbarhed
107
Klovsundhed 100
Ketose
102
Malketid
104
Temperament
101
Alder ved 1. kælvning
103
Kælvningsevne
108
Kælvens Livskraft (infl mor.)
105
Persistens
103
Udvikl. fra 1.-3. lakt
93
Kropsvægt
105
Kvietyr 100
Livskraft kalv
95
Robot effektivitet
103
Robot interval
106
Robot tilpasningsevne
97

Eksteriør
85 Døtre 69 Bestætninger Sikkerhed 91%

Krop
105
Styrke
104
Yver
102
Lemmer
107
Helhed
107

Størrelse
106
Brystbredde
105
Kropsdybde
102
Malkepræg
105
Huld 100
Krydsretning
103
Krydsbredde
103
Lemmer, bagfra
108
Lemmer, sidestilling
101
Klovhældning
102
Bevægelse
106
Foryver tilhæftning
99
Forpatteplacering
108
Pattelængde
95
Yverdybde
103
Bagyver højde
104
Bagpatteplacering
106
Yverbånd
103