Delta Jim P-Red (Adapter), far til Dubai PP

Fødselsdato
18.05.2018
aAa kode
234165
Farve
Rødbroget
AI Code
942154
Tyre-ID
NL 643401574
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Dubai PP-Red

Delta Dubai PP Red


  Delta Adapter P
Delta Jim P Red  Judith 35
Delta Dynte  De Volmer Brasil
  Dymentholm DG S


Avlsværdier
Sikkerhed 64%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
2 6 2.91 137 168

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 69%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,059 0.26 0.01 71 39 325

Management/Sundhed

Yversundhed 100
Celletal
101
Hunlig frugtbarhed 100
Klovsundhed
103
Ketose
101
Malketid
101
Temperament
101
Alder ved 1. kælvning
101
Kælvningsevne
105
Kælvens Livskraft (infl mor.)
102
Persistens
106
Udvikl. fra 1.-3. lakt 100
Kropsvægt
106
Kvietyr
107
Livskraft kalv
98
Robot effektivitet
97
Robot interval
102
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
101
Styrke
105
Yver
109
Lemmer
102
Helhed
107

Størrelse
106
Brystbredde
105
Kropsdybde
103
Malkepræg
105
Huld
103
Krydsretning
99
Krydsbredde
99
Lemmer, bagfra
104
Lemmer, sidestilling
95
Klovhældning
104
Bevægelse
103
Foryver tilhæftning
109
Forpatteplacering 100
Pattelængde
108
Yverdybde
107
Bagyver højde
107
Bagpatteplacering 100
Yverbånd
103