Delta Yield

Fødselsdato
26.09.2018
aAa kode
243615
Farve
Rødbroget
AI Code
942189
Tyre-ID
NL 898305508
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Yield

Delta Yield Red


  Delta Meteor Red
Delta Janko Red  Delta Jetje
Delta Jesika  Seagull Bay Silver
  90 Stellando Jane


Avlsværdier
Sikkerhed 62%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
4 2 3.17 407 195

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 66%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
706 0.18 0.14 48 38 267

Management/Sundhed

Yversundhed
103
Celletal
109
Hunlig frugtbarhed
104
Klovsundhed
103
Ketose
109
Malketid
102
Temperament
99
Alder ved 1. kælvning 100
Kælvningsevne
102
Kælvens Livskraft (infl mor.)
103
Persistens
105
Udvikl. fra 1.-3. lakt
98
Kropsvægt
110
Kvietyr
97
Livskraft kalv
98
Robot effektivitet 100
Robot interval
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
104
Styrke
105
Yver
107
Lemmer
104
Helhed
108

Størrelse
104
Brystbredde
110
Kropsdybde
104
Malkepræg
102
Huld
108
Krydsretning 100
Krydsbredde
102
Lemmer, bagfra
105
Lemmer, sidestilling
94
Klovhældning
106
Bevægelse
105
Foryver tilhæftning
107
Forpatteplacering
105
Pattelængde
98
Yverdybde
106
Bagyver højde
106
Bagpatteplacering
102
Yverbånd 100