Delta Yield

Fødselsdato
26.09.2018
aAa kode
243615
Farve
Rødbroget
AI Code
942189
Tyre-ID
NL 898305508
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Yield

Delta Yield Red


  Delta Meteor Red
Delta Janko Red  Delta Jetje
Delta Jesika  Seagull Bay Silver
  90 Stellando Jane


Avlsværdier
Sikkerhed 63%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 4 3.78 616 273

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 69%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,003 0.18 0.16 61 51 353

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
111
Hunlig frugtbarhed
104
Klovsundhed
104
Ketose
110
Malketid
103
Temperament 100
Alder ved 1. kælvning 100
Kælvningsevne
104
Kælvens Livskraft (infl mor.)
104
Persistens
104
Udvikl. fra 1.-3. lakt
97
Kropsvægt
111
Kvietyr
99
Livskraft kalv
98
Robot effektivitet 100
Robot interval
113
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
104
Styrke
107
Yver
109
Lemmer
108
Helhed
111

Størrelse
107
Brystbredde
109
Kropsdybde
104
Malkepræg
106
Huld
107
Krydsretning
101
Krydsbredde
102
Lemmer, bagfra
107
Lemmer, sidestilling
95
Klovhældning
106
Bevægelse
109
Foryver tilhæftning
110
Forpatteplacering
106
Pattelængde
99
Yverdybde
108
Bagyver højde
108
Bagpatteplacering
104
Yverbånd 100