Delta Yield

Fødselsdato
26.09.2018
aAa kode
243615
Farve
Rødbroget
AI Code
261011
Tyre-ID
NL 898305508
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Yield

Delta Yield Red


  Delta Meteor Red
Delta Janko Red  Delta Jetje
Delta Jesika  Seagull Bay Silver
  90 Stellando Jane


Avlsværdier
Sikkerhed 63%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
4 3 2.85 414 205

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
678 0.15 0.17 44 39 264

Management/Sundhed

Yversundhed
103
Celletal
110
Hunlig frugtbarhed
105
Klovsundhed
103
Ketose
109
Malketid
102
Temperament
99
Alder ved 1. kælvning
102
Kælvningsevne
101
Kælvens Livskraft (infl mor.)
104
Persistens
105
Udvikl. fra 1.-3. lakt 100
Kropsvægt
109
Kvietyr
98
Livskraft kalv
99
Robot effektivitet
98
Robot interval
108
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
103
Styrke
105
Yver
107
Lemmer
103
Helhed
107

Størrelse
102
Brystbredde
110
Kropsdybde
102
Malkepræg
101
Huld
110
Krydsretning 100
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
104
Lemmer, sidestilling
95
Klovhældning
106
Bevægelse
104
Foryver tilhæftning
108
Forpatteplacering
105
Pattelængde
99
Yverdybde
107
Bagyver højde
104
Bagpatteplacering
102
Yverbånd
99