Delta Nominator-Red

Nominator

Delta Nominator Red

Fødselsdato
04.03.2019
aAa kode
243615
Farve
Rødbroget
AI Code
261395
Tyre-ID
BE 914488171
Kappa / Beta Casein
AB / A1A2
  Het Meer Livington
Delta Jacuzzi Red  Delta Jina
Delta Nella  Bouw Finder
  Tirsvad Kanu Nepha P

NVI Roedbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 60%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
6 16 3.46 673 351

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 69%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,626 0.28 0.06 100 64 496

Management/Sundhed

Yversundhed
105
Celletal
110
Hunlig frugtbarhed
103
Klovsundhed
101
Ketose
105
Malketid
99
Temperament
99
Alder ved 1. kælvning
102
Kælvningsevne
110
Kælvens Livskraft (infl mor.)
106
Persistens
115
Udvikl. fra 1.-3. lakt
104
Kropsvægt 100
Kvietyr
105
Livskraft kalv
103
Robot effektivitet
98
Robot interval
103
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop 100
Styrke
102
Yver
110
Lemmer
106
Helhed
109

Størrelse
105
Brystbredde
101
Kropsdybde 100
Malkepræg
102
Huld
99
Krydsretning 100
Krydsbredde 100
Lemmer, bagfra
106
Lemmer, sidestilling
98
Klovhældning
105
Bevægelse
106
Foryver tilhæftning
106
Forpatteplacering
98
Pattelængde
101
Yverdybde
111
Bagyver højde
106
Bagpatteplacering
93
Yverbånd
99